DomeinQuarantaine.nl

Privacy- en Cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring geeft inzicht in de gegevens die via Domeinquarantaine.nl van u worden verzamelt, waarom dit gebeurd en hoe dit word beveiligd en afgeschermd voor derden.


Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen zo veel mogelijk beveiligingsmaatregelen om misbruik van gegevens te voorkomen.
Hieronder vallen:
- veilige verbindingen met een geldig certificaat
- sterke wachtwoorden
- bijgewerkte software
- versleutelde gegevens

Wij zorgen ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt.


Hostingprovider

Domeinquarantaine.nl is voor de beveiliging, opslag en verwerking deels afhankelijk van de hostingprovider achter de website.
Wij hebben met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Contactformulier / E-mail

Berichten die wij via ons contactformulier of op ons e-mailadres ontvangen blijven in onze e-mailcliënt.
Ieder half jaar verwijderen wij e-mails die ouder zijn dan een jaar.


Website Statistieken / Google Analytics

Om het aantal bezoekers in kaart te brengen en het gebruik van de website Domeinquarantaine.nl te monitoren, maken wij gebruik van externe diensten die werken op basis van uw IP-adres.

Uw IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google Analytics.
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google getekend waarin staat dat zij deze gegevens niet voor andere diensten mogen gebruiken en deze niet mogen delen met derden.


Domeinregistratie

Voor het registeren van een domeinnaam zijn adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres vereist.
Deze informatie wordt doorgegeven aan de betreffende registry, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland voor .nl domeinnamen en DNS Belgium voor .be domeinnamen.
Bij sommige domeinnamen doen wij dit als reseller van een andere registrar.
Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Administratie

Voor onze administratie bewaren wij facturen opgeslagen in .PDF formaat, deze bevatten adresgegevens.
Vanwege de termijn van de Belastingdienst bewaren wij deze bestanden 7 jaar.


Gebruikersaccount

Voor het aanvragen van een dropcatch verzoek of het ontvangen van een e-mailalert gebruiken wij uw e-mailadres als gebruikersaccount.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens en delen deze nooit met andere partijen.
Uw account wordt verwijderd zodra u dit per e-mail aan ons kenbaar maakt.


Overige Vragen / Klachten

Wij zijn zeer transparant richting u en hebben alles wat wij met gegevens doen beschreven.

Heeft u nog verdere vragen of zit u met een klacht?
U kunt ons bereiken op info@domeinquarantaine.nl.

U heeft ook het recht om klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.